Publications

Monographs and edited books
 • Acoustic Environments in Chance & Five Village Soundscapes. Helmi Järviluoma, Meri Kytö, Barry Truax, Heikki Uimonen, Noora Vikman & R.M. Schafer (eds) Tampere University of Applied Sciences and University of Joensuu 2009.
 • Vaeltavat metodit [Travelling methods]. Jyrki Pöysä, Helmi Järviluoma-Mäkelä ja Sinikka Vakimo (eds). Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura 2010.

Peer reviewed articles

 • Heikki Uimonen: Everyday Sounds Revealed. Acoustic Communication and Environmental Recordings. Organised Sound. An International Journal of Music and Technology. Cambridge University Press. 16 (3), 256–263, 2011. 
 • Helmi Järviluoma-Mäkelä: Nauttia, kuulostella - äänimaisematutkimus tieteen ja taiteen syväväylällä. Teoksessa: Piela, Ulla, Seppo Knuuttila ja Risto Blomster (toim.), Taide, tiede, tulkinta. Kalevalaseuran vuosikirja 90.Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011. Kalevalaseuran vuosikirja 90. ss. 289-295. 
 • Heikki Uimonen: Tarkkaile ympäristöäsi! Kuuntelukävelyt ja äänittäminen äänimaiseman laadullisen arvioinnin välineinä. [Observe your environment. Listening walks, environmental recordings and the assessment of soundscape quality.] Yhdyskuntasuunnittelu 1/2011, vol. 49, 44–58.The Finnish Journal of Urban Studies. 
 • Meri Kytö: Moderni kaupunkilaisuus akustisena järjestyksenä - Istanbulilaisen taloyhtiön äänimaisemaetnografia [Modern urbanity as acoustic order - A sound ethnography of a housing cooperative in Istanbul], Etnomusikologian vuosikirja vol. 23.
 • Meri Kytö: Kerrostalokodin akustemologiaa – yksityisen äänitilan rakentuminen [Apartment home acoustemology – construction of private sonic space]. Elore 1/2010. [Elore. A Scholarly Online Journal of the Finnish Folklore Society]. 
 • Meri Kytö: ‘We are the rebellious voice of the terraces, we are Çarşı’ – Constructing a football supporter group through sound. Soccer & Society 1/2011.
 • Noora Vikman: Alussa oli askel. Kuuntelukävelyt äänimaisematutkimuksen metodina. [In the Beginning There Was a Step. Listening Walks as a Method in Soundscape Research] In Vaeltavat metodit [Travelling methods]. Jyrki Pöysä, Helmi Järviluoma and Sinikka Vakimo  (eds) Suomen Kansantietouden Tutkijain seura [Finnish Folklore Society] Joensuu 2010.

Papers and keynotes

 • Noora Vikman: Hiljaisuuden kantapää [The Achilles' heel of silence]. Kulttuurintutkimuksen päivät; sisäistetty raha, Turku, 15.12.2011 - 16.12.2011.
 • Heikki Uimonen: The Liked, the Disliked and the Indifferent. Sound Preferences and the Applied Fieldwork Methods in Dollar, Scotland. WFAE 2011, Crossing Listening Paths, Corfu, Greece. 4.10.2011.
 • Meri Kytö: Just eavesdropping? How and why study private acoustic space. World Forum for Acoustic Ecology Conference 2011: Crossing listening paths, Corfu, Greece, 3.10.2011 - 7.10.2011. 
 • Noora Vikman: Quiet without Silencing? Suggestions to make cultural breaks hearable in Northern Carelia and Northern Italy. Crossing Listening Paths -conference, Corfu, Greece, 6.10.2011. 
 • Helmi Järviluoma-Mäkelä: Echoing eco: reflecting the topicality of 'ecology' in acoustic ecology and eco-musicology. SIBE, Iberian Society of Ethnomusicology & Portuguese branch of IASPM seminar, Lissabon, Portugal, 21.12.2010.
 • Helmi Järviluoma-Mäkelä: Resounding Pleasure in Soundscape Studies. Music and Environment: Place, Context, Conjuncture Musique et environnement : lieu, contexte et conjoncture Schulich School of Music, McGill University, Montréal, Canada, 17.06.2011. 
 • Heikki Uimonen: Everyday sounds revealed. Acoustic Ecology and Environmental Recordings. ICTM World Conference. St. John’s, Newfoundland, Canada 13–19.7. 2011.
 • Noora Vikman: Kuulokynnyksellä - puhuttelisiko hiljaisuus? Luonnonvarat, ympäristö, yhteiskunta -instituutin metodolgiatyöpaja, Joensuu, 08.12.2011 - 08.12.2011.
 • Heikki Uimonen: Kaupungin äänet osana eurooppalaista kulttuuriperintöä [City sounds as part of the cultural heritage in Europe]. Kaupunkitutkimuksen päivät 2011. Kaupungin rajoilla, Tampere, 5–6.5. 2011. 
 • Meri Kytö: Istanbul ääniraidalla - Kaupungin äänellisiä representaatioita turkkilaisessa elokuvassa 1932-2009. Kaupunkitutkimuksen päivät 2011, Tampere, Suomi, 05.05.2011 - 06.05.2011. 
 • Noora Vikman & Helmi Järviluoma-Mäkelä: Soundscape studies - methods in motion. Re-reflecting value and participatory aspects of listening walks and sensory memory walks. Contemporary Soundspaces: Sound, Agency, and the Politics of Value, Liverpool, UK, 14.10.2010 - 17.10.2010. 
 • Meri Kytö: "11e 10 kala" and representations of sonic privacy in Turkish cinema. International Symposium on Audiovisual Performance and Embodiment,Turku, 11.05.2011 - 12.05.2011. 
 • Meri Kytö: Kaupunkiäänitilan muutos yhteisestä yksityiseen istanbulilaisessa elokuvassa. Suomen musiikkitiede 100 vuotta juhlasymposium, Helsinki 13.03.2011 - 18.03.2011.
 • Noora Vikman: Quietnecessities. Keep an ear on...-symposium on Soundscapes, Firenze, Italy, 20.05.2011.
 • Noora Vikman: Äänet ja maisema. Tunne maisema -seminaari, Jyväskylä, 13.10.2011.
 • Meri Kytö: Istanbul on soundtrack - Articulations of urban soundscapes in Turkish films. The Society for Ethnomusicology 55th Annual Meeting Sound Ecologies, Los Angeles, USA, 11.11.2010 - 14.11.2010.
 • Heikki Uimonen: The Moving Microphone. Social Media and Acoustic Communication. Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of the Sound. 16.–19.6. 2010 Koli, Finland.
 • Meri Kytö: Sonic building blocks of Kuzguncuk community. WFAE 2010: Ideologies and ethics in the uses and abuses of sound, Koli, 16.06.2010 - 19.06.2010. 
 • Noora Vikman: Surprising Silence: Modification processes of Soundscape. WFAE 2011: Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of sound, Koli, 18.06.2010. 
 • Helmi Järviluoma-Mäkelä: Studying change and non-change in European villages. Acoustic Environments in Change from 1970s to 21st century. WFAE 2010: Ideologies and Ethics in the Uses and Abuses of Sound, Koli, 16-19.06.2010.
 • Meri Kytö: Mediated Football Atmospheres of Çarşı Supporter Group. Musicology in the 3rd Millennium, Seinäjoki, 17.03.2010 - 19.03.2010.
 • Helmi Järviluoma-Mäkelä: Sound of a Scythe, or tracing reflective memory of an agricultural atmosphere in Bissingen. Sounds as Art , Sounds in History , Sounds as Culture, Sounds in Theory, Panel:  Historical Sound Objects, Århus, Denmark, 23.09.2010 - 26.09.2010.
 • Noora Vikman: Changing soundscapes and cultural sustainability. Lecture at the University of Cork 19.10. 2010.
 • Helmi Järviluoma-Mäkelä: Soundscape and Social Remembering: Perspectives on Methodology. Lecture at Berkeleyn Univeristy School of Music, USA, 15.03.2010.
 • Helmi Järviluoma-Mäkelä: Soundscape, remembering and new audiovisual aesthetics. New audiovisual aesthetics seminar, University of Helsinki 25.02.2010.
 • Heikki Uimonen: Sointula äänessä. Ihanneyhteisön muistot [Sointula in Sound. Memories of the utopian community], Moniääninen -seminaari [Multiple Sounds seminar] Naantali, 23.–24.11.2009.